x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2.2 Perheen vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aihepiiriä koskevan tutkimustradition kokonaiskuvan sisältäen lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevat erityiskysymykset sekä yhteiskunnallis-historialliset kehitys- ja muutospolut.

Yleiskuvaus

Perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Videoidun aineiston analysointia (joko annetun aineiston tai itse kerättävän aineiston) seminaarissa ja yksilötyöskentelynä. Kurssi sopii vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja perhetematiikasta kiinnostuneille sekä sosiaalipsykologian maisteriopintoihin suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Suoritusmuoto: Luentoseminaariin ja harjoituksiin osallistuminen (20 lähiopetustuntia), oheismateriaalin lukeminen ja harjoitustyö/essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa 14.12.12-15.1.13. Kurssille valitaan korkeintaan 18 opiskelijaa. Valintaperusteina ovat suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä ja vuorovaikutuksen tutkimuksen aikaisemmin suoritetut opintojaksot (esim. SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri tai SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Mälkiä, Vastaava opettaja
Eero Suoninen, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus
Ti 5.2.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 5016
Seminaari 20 tuntia
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssisuoritus voidaan merkitä joko Sosiaalipsykologian alat II, sosiaalipsykologia –aineopintokokonaisuuden osaksi koodilla SOS6.2.3 tai valinnaisiin opintoihin Perhe ja elämänkulku –teemakokonaisuuteen koodilla SOS10.2.2 joko aine- tai syventäviin opintoihin.