x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.2 Sosiaalipsykologian teoreettiset suuntaukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologian paradigmaattisen tietokentän päälinjat ja historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalipsykologian erityisalojen keskeisimmät diskurssit ja osaa soveltaa niitä omassa ajattelussaan sekä kykenee osallistumaan alan keskusteluihin. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä tietotaitoja tutkimusongelmiksi sekä toimiviksi kokonaisuuksiksi kriittisessä kirjoittamisessa, lukemisessa ja keskustelussa sosiaalipsykologian alalla.

Yleiskuvaus

Ilmoittautumismenettely tulee tälle sivulle mahd. pian. Ilmoittautuminen 28.1.- 30.1.2013.

Kurssille otetaan enintään 16 sosiaalipsykologian maisteriopiskelijaa.

Korvaavuudet/vanha opetussuunnitelma (2010-12): SPSYS1.1 tai SPSYS1.2 Sosiaalipsykologinen tutkimus.

Kurssilla opiskellaan sosiaalipsykologian keskeisten suuntausten teoreettis-metodologiset linjaukset ja käsitteet sekä opetellaan soveltamaan niitä käytännössä elokuva-analyysillä. Kurssi rakentuu luennoista, ryhmätöistä ja seminaarista. Kurssin tavoite on oppia käyttämään käsitteitä työkaluina elämän eri ilmiöiden tieteellisessä tarkastelussa, saavuttaa ymmärrys siitä, miten eri välineitä käyttäen samasta ilmiöstä rakentuu erilaisia kertomuksia, ja oppia tarkastelemaan tällaisia kertomuksia kriittisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
Nikunen Minna, Opettaja
minna.nikunen[ät]uta.fi

Opetus

31.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
Luennot
To 31.1.2013 klo 13-16, Linna 5014
To 7.2.2013 klo 13-16, Linna 4013
To 14.2.2013 klo 12-16, Linna 4013
To 21.2.2013 klo 13-16, Linna 5014
Seminaari
Pe 1.3.2013 klo 10-16, Linna 5016