x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I -luentoseminaari. 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Syksyllä 2012 kurssin teemana on "Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia"

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedontuotannon historiaa ja sen innovatiivista luonnetta. Opiskelija osaa soveltaa joitakin kokeellisen ja kokeilevan sosiaalipsykologian menetelmiä kohdentaen niitä tämän päivän sosiaalisiin ilmiöihin. Hän tunnistaa kokeellisuuden rajoja, mutta myös keksii uusia ratkaisuja tutkia ja uudelleen tulkita arkielämän ja työelämän sosiaalisia ilmiöitä.

Yleiskuvaus

Työpajatyyppinen kurssi, jossa opitaan ja käytännössä kokeillaan erilaisia sosiaalipsykologisen (ja sosiaalitieteellisen) tiedon tuottamistapoja. Keskeisenä teemana on sosiaalipsykologian kokeellisen perinteen (uudelleen) tulkitseminen.

Kurssi koostuu opettajien alustuksista, yhteisistä lukemistoista ja niiden pohjalta ryhmissä käydyistä keskusteluista sekä ryhmissä suoritettavista harjoituksista.

Tiistaisin klo 10-12, alkaen 11.9. LINNA K113

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Minna Nikunen, Vastaava opettaja
Kirsi Hasanen, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 11.12.2012
Seminaari
seminaari
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, LINNA 113

Arviointiperusteet

Kurssi arvostellaan numeroarviointina 1-5. Arvioinnissa huomioidaan läsnäolo, aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa, ryhmätyöt sekä oheiskirjallisuuden käyttö.

Lisätiedot

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua, jos seminaarissa on tilaa.

Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä