x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä.

Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin (5 hlöä/ryhmä), joille perustetaan omat keskustelualueet ja jotka tekevät pienryhmätehtävät. 1. kurssikerralla läsnäolo on pakollinen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]uta.fi
Tuutoropettaja Aku Kallio, Tuutori

Opetus

22.1.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Sosiaalipsykologian alat
Ti 22.1.2013 - 2.4.2013 viikoittain klo 10.00-12.00, Linna K103
Lukupiiri 10 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Ryhmäkohtainen arviointi ryhmätentin ja pienryhmätehtävien perusteella
Läsnäolo luennoilla ja pienryhmissä

Oppimateriaalit

Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino.

Schellenberg (2005). Sosiaalipsykologian klassikoita. Helsinki: Gaudeamus.

Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro. (luvut 1-3 ja 6).

Pennington (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus. 

Burr (2004) Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Tampere: Vastapaino.