x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaaliantropologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimusprosessi etenee tutkimuskysymyksen muotoilusta kenttätyöhön ja raportointiin. Opiskelija ymmärtää etnografisen tiedon tuottamisen erityispiirteitä, osaa pohtia kenttätyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä, sekä hahmottaa etnografisen aineiston keräämisen ja analysoinnin keskeisiä kysymyksiä.

Tavoitteena on myös, että kurssi tukee opiskelijan oman tutkielman tekemistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Rastas, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2012 – 15.5.2013
Seminaari
Ke 24.10.2012 - 15.5.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5015

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit: kurssilla jaettavat materiaalit sekä opiskelijan tutkielmaa varten keräämät aineistot.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaaliantropologian opiskelijoille ja muille sellaisille sosiaalitieteiden maisteriopintoja suorittaville, jotka ovat aloittamassa tai joilla on työn alla etnografisella tutkimusotteella toteutettava pro gradu -tutkielmahanke.

Opetus järjestetään ja kurssilla suoritettava kirjallisuus valitaan siten, että se kytkeytyy kiinteästi kurssilaisten omiin tutkimushankkeisiin.

Opiskelijoilta vaadittavat suoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset tehtävät ja muut harjoitustyöt.