x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

SISÄLTÖ
A Hallintotiede tieteenä
B Organisaatioteoriat
C Johtamisteoriat
D Innovaatiojärjestelmät

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt 14.1.2013. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 10.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ke 6.2.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Juha Vartola, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 6.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 13.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 20.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b
Ke 27.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 6.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 20 h
Luentojen lisäksi tentti ke 20.3.2013 klo 16-18 päätalo ls. D10a, tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Uusintatentit: ti 23.4.2013 klo 16-20 ja ti 21.5. klo 16-20, pt. ls. D10a+b, avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Luennot ja kirjallisuus tentitään erillisinä tentteinä. Kirjallisuus tentitään sähköisesti.

Oppimateriaalit

1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

3. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN HALHAP01 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ma 14.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352