x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.4.2 Diskursiivinen politiikkatutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää politiikkaprosessien yhteiskunnallisen merkityksen ja tulkinnallisen luonteen. Hän osaa analysoida merkityksen ja legitiimin toimijuuden muodostumista politiikkaprosessissa sekä arvioida vakiintuineiden ja kiistanalaisten merkitysten yhteiskuntapoliittiisia vaikutuksia.Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointierojen yhteiskunnallisia merkityksiä ja seurauksia sekä sosiaalipolitiikkan tehtävää näiden erojen hallinnassa sekä soveltaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja, käsitteitä ja eettisiä näkökohtia hyvinvointierojen tarkasteluun.

Yleiskuvaus

to 14.3.   

Aloitus: Mitä on diskursiivinen politiikkatutkimus?

 

to 21.3.

Politiikkaprosessit tutkimuksen lähtökohtana ja kohteena

 

to 28.3.

Tulkintojen merkitys

 

to 4.4.

Merkitysten tulkinnat: kiistan kohteet

 

to 11.4.

Merkitysten tulkinnat: yhteisymmärryksen ehdot

 

to 18.4.

Instituutioiden diskurssit

 

to 25.4.

Legitiimi toimijuus

 

to 2.5.

Opiskelijoiden suunnitelmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Liisa Häikiö, Vastaava opettaja

Opetus

21.3.2013 – 2.5.2013
Luento-opetus 23 tuntia
To 14.3.2013 klo 10-12, Linna 6017
To 21.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 6017

Lisätiedot

Kurssille osallistumisen edellyttää opetukseen osallistumista, oheislukemiston lukemista, luentoihin liittyvien harjoitusten ja loppuesseen tekemistä. Esseiden palautus 17.5 mennessä.

Maisterivaiheen kurssi.