x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työn, hyvinvoinnin ja perheen yhteyksiä käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin. Opiskelija tutustuu ainakin yhteen työelämän tutkimuksessa käytettyyn tutkimusaineistoon ja saa perustiedot ja taidot sen itsenäiseen käyttämiseen.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme erilaisia työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työn prekarisaatioon, joustavaan työhön, ikäsyrjintään ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin, mutta lähestymme niitä empiirisesti vertailevalla otteella. Samalla opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssin tavoitteena on tutustua vertailevaan tutkimukseen ja perehtyä kvantitatiivisiin menetelmiin ja niiden tulkintaan.

 

Kurssi sisältää 8 opetuskertaa, jotka sisältävät temaattisia luentoja työn tutkimuksesta tai vertailevasta tutkimuksesta ja opetusta menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisesti harjoitustehtäviä ja lopputyöt. Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS)vuodelta 2010. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

 Alustava ohjelma:

vko 37, Johdanto vertailevaan työelämäntutkimukseen

vko 38, Mittaaminen

vko 39, Työ ja perhe

vko 40, Koululaisten hyvinvointi

vko 41, Työaika ja hyvinvointi

vko 42, ei opetusta

vko 43, Ikäsyrjintä

vko 44, Työn prekarisaatio ja menetelmien kertausta

vko 45, Päätösseminaari

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu 24 opiskelijaa. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä valinnasta. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintopisteiden kokonaismäärää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Niina Viitasalo (koordinaattori), Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Katri Siponen, Vastaava opettaja
Jaana Minkkinen, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 6.11.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 11.9.2012 - 6.11.2012 viikoittain klo 9-12, Linna 6017/ML 51, 1. ja 8. luento Linna 6017 ja muut ML51 (viikko 42, ei opetusta).

Arviointi

Numerolla 1-5.