x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipoliittisia järjestelmiä ja hyvinvointipoliittisia ajatusmalleja. Opiskelija osaa arvioida niitä osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija osaa tarkastella ja visioida sosiaalipoliittisten järjestelmien toimivuutta hyvinvoinnin tuottajina.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa sosiaalipoliittisiin järjestelmiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Periodit I-II, maanantaisin 12-14 alkaen 9.9. Opiskelijat osallistuvat Nordic Welfare Societies in Transition kurssin luennoille, jotka järjestetään XXXXX. Lisätietoja Nordic Welfare Societies in Transition kurssista löydät seuraavasta osoitteesta XXXXX

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Repo, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2013 – 2.12.2013
Luento-opetus
Pienryhmäopetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) (2007) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino. (e-kirja myös)

Leira (2002) Working Parents and Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) (2010) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL.

Helne, Tuula & Laatu, Markku (toim.) (2006) Vääryyskirja. Helsinki: Kela.

Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries (2008). Paris: OECD.

Lisätiedot

Luennot, lukupiiri ja/tai seminaari