x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Yleiskuvaus

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin. Jakso kuuluu sosiaalitieteen kandidaattiohjelmaan ja sen kohderyhmänä ovat kaikki tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä sivuaineenaan sosiaalitieteitä opiskelevat.

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I on 5 opintopisteen laajuinen opintojakso.

HUOM! Jakso muodostuu kahdesta erillisestä suorituksesta.

A. Luento-opetus (2 op) joka järjestetään 3. periodilla 7.1.-25.2.2013.

B. Kirjallinen tentti (3 op), joka suoritetaan sähköisenä tenttinä opiskelijan itse valitsemana ajankohtana (kirjallisuus: Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000 sekä Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus 1994. Kirjallisen tentin ottaa vastaan Tiina Tiilikka.)

Luento-opetus järjestetään useiden oppiaineiden yhteistyönä.

Luento-opetuksen aikataulu:

Luennot maanantaisin klo 16 - 18

Paikka: Linna -rakennus, Väinö Linna -sali ls. K104

7.1. Jari Aro Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia 1

14.1. Jari Aro Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia 2

21.1. Risto Heiskala Toiminta ja tavanmukaisuus

28.1. Johanna Ruusuvuori Toiminta ja vuorovaikutus

4.2. Päivi Korvajärvi Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa

11.2. Ritva Nätkin Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen

18.2. Anna Rastas Kulttuuri antropologisena käsitteenä

25.2. Matti Hyvärinen Kertomus, toiminta ja rakenne

Luentosarjalle ei ole erillistä ilmoittautumista.

Luentoihin liittyvät materiaalit ja muu kurssin suorittamiseen liittyvä ohjeistus jaetaan moodle-alustan kautta.

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1250

Ohjeet moodleen liittymiseksi annetaan luentosarjan alussa.

Luento-opetus suoritetaan kirjallisella oppimispäiväkirjalla. Ohjeistus ja arviointiperusteet annetaan luentosarjan alussa. Suoritukset arvioidaan numerolla 1–5.

Opettajat

Jari Aro (koordinaattori), Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ma 7.1.2013 klo 16-18, Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.