x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteiden keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

Luentoja voi seurata myös suorana nettilähetyksenä. Myös netin kautta luentoja seuraavien tulee ilmoittautua NettiOpsussa. Linkki lähetykseen ja ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle. Luentoja ei voi katsoa tallenteina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen osoitteeseen ismo.isopoussu@uta.fi (saa ohjeet Moodle-alueelle pääsemiseen). Jälki-ilmoittautuminen päättyy 4.10.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Korvajärvi (koordinaattori), Vastaava opettaja
Sanni Tiitinen (kurssisihteeri), Vastaava opettaja

Opetus

27.9.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Johdatus sos.tieteisiin
To 27.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 16-18, Juhlasali, Päätalo. HUOM! to 18.10. ei ole opetusta
Ti 2.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 16-18, Juhlasali, Päätalo. HUOM! ti 16.10. ei ole opetusta

Lisätiedot

Suoritustapa: luentopäiväkirja, josta ohjeet annetaan luentosarjan alussa ja moodlessa luentojen alkaessa 27.09.2012.

To 27.9 Johdanto, sosiaalitieteellisen ajattelun kartta. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 2.10. Moderni yhteiskunta. Prof. Harri Melin

To 4.10 Yhteiskunnalliset jaot. Prof. Harri Melin

Ti 9.10 Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet. Prof. Anneli Anttonen

To 11.10 Murtuva hyvinvointivaltiollisuus. Prof.  Anneli Anttonen  

Ti 23.10 Ruumiillisuus ja ei-kielellisyys. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo.

To 25.10 Sukupuoli ja seksuaalisuus. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 30.10 Minuus ja performatiivisuus. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo

To 1.11 Ihminen sosiaalisessa maailmassa. Prof. Irmeli Järventie

Ti 6.11 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Prof. Irmeli Järventie

To 8.11 Toimijuus ja persoonallisuus. Prof. Irmeli Järventie

Ti 13.11 Kansalaisuus ja osallistuminen. Prof. Liisa Häikiö

To 15.11 Sukupuolittunut kansalaisuus. Yliopistolehtori Jaana Kuusipalo

Ti 20.11 Etnisyys ja rotu. Prof. Anna Rastas

To 22.11 Emootiot, affektit, tunteet. Prof. Irmeli Järventie ja prof. Päivi Korvajärvi

Ti 27.11 Sosiaalisen ja biologisen suhde. Akatemiatutkija Tuula Juvonen

To 29.11 Ylirajaiset sosiaaliset suhteet. Prof. Anna Rastas

Ti 4.12 Paneeli, jossa kaikki luennoitsijat paikalla, teemana: Sosiaalitieteellisen ajattelun trendit ja umpikujat.