x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa. Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Yleiskuvaus

ILMOITTAUTUMINEN ELO-SYYSKUUSSA , alkaa 6.8.2012 ja päättyy 11.9.2012. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 3. opintovuoden aikana.

Seminaariryhmien kokoontumisajat: to 10-12 ja 12-14. Ensimmäinen tapaaminen (kaikille yhteinen) 13.9.2012 klo 12-14 (HUOM! Aika muuttunut). Tilana Paavo Koli- sali PINNI A.  Ryhmäjako ilmoitetaan ensimmäisellä tapaamisella. Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti sen oppiaineen seminaarissa, jonka maisteriopintoihin hän etenee.

Seminaarin yhteydessä suoritetaan SOS8 Sosiaalitieteen teoria II (sosiaalitieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille) sekä Kielikeskuksen järjestämä KKSUYP Tieteellinen kirjoittaminen. Muista ilmoittautua tieteellisen kirjoittamisen kurssille 30.8.2012 mennessä!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Repo (koordinaattori), Vastaava opettaja
Pasi Pyöriä, Opettaja
Lea Henriksson, Opettaja
Ritva Nätkin, Opettaja
Marko Juntunen, Opettaja
Kirsi Hasanen, Opettaja
Petri Hoppu, Opettaja
Satu Ojala, Opettaja
Minna Nikunen, Opettaja

Opetus

13.9.2012 – 17.5.2013

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso muodostuu koko lukuvuoden kestävästä seminaarista ja sen aikana laadittavista tieteellisistä papereista ja kandidaatin tutkielmasta.
Kandidaatin tutkielmaan kuuluu kypsyysnäytteen antaminen.
Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Tiedonhankintataitojen opetus järjestetään viikolla 43.