x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikinhistorian keskeisimmät
lähdemateriaalit ja aineistot sekä hahmottaa musiikinhistoriallisen keskustelun keskeisimmät teemat.
Musiikillisen ja muun kulttuurisen äänentutkimuksen osalta hän tuntee suuntauksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat, erityisesti audiovisuaalisten aineistojen analyysin perusteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja

Opetus

11.1.2013 – 17.5.2013
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Luento-opetus 20 tuntia
Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat
Pe 11.1.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo, D13