x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee etnografisessa kenttätyössä käytetyt tiedonhankintatekniikat (haastattelu ja havainnointi) sekä niihin liittyvät tallennustavat (muistiinpanot, äänittäminen, valokuva, video) ja osaa käsitellä tekemiään tallenteita tutkimustarkoituksia varten. Opiskelija tuntee tallennuslaitteiden toimintaperiaatteet ja osaa käyttää kenttätyöhön sopivia laitteita dokumentoinnissa. Opiskelija ymmärtää miten etnografinen dokumentointi eroaa esimerkiksi journalistisiin tai taiteellisiin tarkoituksiin tehtävästä tallentamisesta.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan etnografisen tiedonhankinnan luonteeseen, tallennusvälineiden käyttöön ja arkistoimisen periaatteisiin. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista. Harjoituksia tehdään eri tiedonhankintatekniikoihin ja tallentamistapoihin liittyen sekä tallenteiden käsittelystä, esim. äänitteen ja valokuvan laadun parantaminen, videon leikkaamisen perusteet.


Kurssi pidetään:

I periodi, ma 10-12 Sali D13

II periodi, ma 10-12 Sali D13


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Seye, Vastaava opettaja
Jari Eerola, Eeva Johansson, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 10.12.2012
Harjoitukset
luennot
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Sali D13, 10-12

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit


Oppimateriaalit: kurssilla jaettavat materiaalit
Opetus tulee olemaan joillain kerroilla tietokoneluokassa, mutta en ole saanut tietokonekeskuksesta varmistusta varaukselle, joten sitäkään ei voi vielä merkitä ohjelmaan.

Lisätiedot

Opiskelijoilta vaadittavat suoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt