x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Sosiaalityön avoimen yliopisto-opetuksen ryhmässä.

Luennot (tallenteena), kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava aineisto sekä essee.

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-  oppimisympäristössä. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Alustava toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 22.4.2013 saakka. Kurssi muodostuu viikoittain seurattavista verkossa olevista luentotallenteista (viikot 10-15) sekä luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehtävistä oppimispäiväkirjoista, jota työstetään koko kurssin ajan (oppimispäiväkirjan palautus viimeistään 22.4.2013)

Opettajat

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.