x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1A Johdatus filosofiaan (AYO, lähiopetus, Tampere) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson (FILP1A ja FILP1B) suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Yleiskuvaus

Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.

Opettajat

Timo Vuorio, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 3.10.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 11.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni A:n luentosali A1081 (Kanslerinrinne 1)
Ke 12.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Luentotentti
Ti 9.10.2012 klo 18-20, Pinni B1097
Pe 26.10.2012, Rästitentti yksikön yleisenä tenttipäivänä pe 26.10. klo 12-16 - ILMOTTAUTUMINEN kuorella Teijo Rädylle, Pinni B3057 viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatenteillä (tehdään sähköisenä tenttinä) edellyttää seuraavien kirjojen huolellista opiskelua:

FILP1a Johdatus filosofiaan (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) - toinen seuraavista:

a. Sajama, Seppo 1993. Arkipäivän filosofiaa

TAI

b. Sober, Elliott 2005. Core Questions in Philosophy (4.p.) (Pages 1-36, 149-206, 265-341 ja 383-452)

JA

FILP1b Johdatus filosofian historiaan - toinen seuraavista:

a. Saarinen, Esa 1985. Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle

TAI

b. Warburton, Nigel 2006. Philosophy. The Classics

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu johdatuskurssiksi filosofiaan muille kuin filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti sähköisenä kirjatenttinä. Sähköisen tentin vastaanottaja on Susanna Lindberg. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.