x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP2 Antiikin ja keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Historian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa antiikin ja keskiajantutkimuksen keskeisimpiä tutkimusongelmia. Opiskelija ymmärtää aikakausijaottelujen problemaattisuuden ja eri aikakausiin liittyvien historiakäsitysten muuttuvuuden. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten ilmiöiden pitkän aikavälin jatkumoista ja murroskohdista sekä niiden syistä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Opettajat

Aino Katermaa-Ottela, Vastaava opettaja
aino.katermaa[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 30 tuntia
Pe 25.1.2013 klo 17.00-20.00
La 26.1.2013 klo 9.00-15.00
Pe 8.2.2013 klo 17.00-20.00
La 9.2.2013 klo 9.00-15.00
Pe 22.2.2013 klo 17.00-20.00
La 23.2.2013 klo 9.00-15.00

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on pohjatiedot aikakauden historiasta: perusasioita ei kerrata. Mikäli opiskelija epäilee pohjatietojensa riittävyyttä, niiden tuntemus on hankittava itsenäisesti esim. lukemalla:

Castrén, Paavo, Uusi antiikin historia (Otava 2011) JA Judith M. Bennett, Medieval Europe: A Short History (11th edition, 2011 tai uudempi. Huomaa tähän liittyvä internet-sivusto, http://www.medievaleuropeonline.com/)


JA/TAI


Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner (toim.), The Penguin atlas of world history (1978 tai uudempi), vol. 1, 1-229.

Varsinainen jakson suorittaminen kirjatenttinä:

Price Simon, & Thonemann Peter, The Birth of Classical Europe. From Troy to Augustine (2010 tai uudempi); Ward-Perkins Bryan, The Fall of Rome and the End of Civilization (2005 tai uudempi); Bartlett Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Changes 950-1350 (1994 tai uudempi).