x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY214 Hyperteksti, internet ja kieltenopetus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää kielenopettajaksi opiskelevat mediamaailman viimeaikaisten muutosten kautta syntyneisiin internet-ilmiöihin, kuten hyperteksti ja web2.0 eli sosiaalinen media. Näiden ilmiöiden merkitystä ja vaikutusta käsitellään kielenopetuksen ja -oppimisen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on antaa tulevassa työelämässä välttämättömiä valmiuksia uuden median käyttöön kielenopetuksessa. Ensisijaisesti sovellamme teoriaa käytäntöön, eli aiheeseen liittyvään perusteoriaan perehtymisen ohella kurssilla harjoitellaan, ideoidaan ja kehitetään yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median sovellusten käyttöä kielenopetuksen tarkoituksiin.

Sisältö: Kurssin luento-osuudella määritellään ja tarkastellaan aiheen kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten konvergenssikulttuuri, hyperteksti/ monimediainen teksti, hypermedia/ interaktiivinen media, sosiaalinen media / web2.0, uudet lukutaidot sekä kollaboratiivinen oppiminen. Näiden yhteyksiä ja sovellusmahdollisuuksia kieltenopetuksen käytäntöön pohditaan. Tärkeässä asemassa on kysymys web2.0-sukupolven informaalisten oppimistottumusten hyödyntämisestä kielenopetuksessa motivaation ja oppimistehokkuuden kasvattamiseksi. Erityisesti pohditaan erityyppisten web 2.0-sovellusten mahdollisuuksia ja soveltumista kielitaidon eri osa-alueiden harjoittamiseen ja kehitetään yhdessä uusia ideoita niiden opetuskäyttöön.

Toteutustavat: Opetus sisältää sekä luentoja, harjoituksia että työpajatyöskentelyä yht. 28h. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssin sisällön muokkaamiseen web2.0:n yhteisöllisen oppimisen periaatteita noudattaen.

Opetuskieli: Kurssikieli on luento-osuudella ja työpajoissa/ harjoituksissa suomi, mutta ainekohtaiseen soveltamiseen liittyvät kurssitehtävät opiskelija voi laatia opiskelemallaan kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset: Opintokokonaisuus suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luentoihin ja työpajoihin/harjoituksiin. Lisäksi laaditaan kurssin aikana opitun pohjalta soveltava kurssitehtävä, joka esitellään muille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2012 – 14.12.2012
Pienryhmäopetus
Pe 7.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B 4079

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opetus:

Luennot, harjoitukset sekä henkilökohtainen kurssitehtävän ohjaus yht. 28 h

Periodit I-II perjantaisin 7.9.2012 alkaen klo 8-10 kieliteknologialuokka Pinni B 4079.

ilmoitettavina ja sovittavina muutamana perjantaina pidetään pidempi kokonaisuus ja vastaavasti, jolloin tehdään opetuksen sijaan itsenäistä kurssityön valmistelua.