x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP4 Nuorisokasvatus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokasvatuksen aseman tieteen kentässä sekä tietää erilaisia teoreettisia näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi opiskelija tunnistaa yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen vaikutuksia nuorisokasvatuksen ehtoihin, haasteisiin ja sisältöihin.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä.

Opettajat

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007. Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73.

2. Kehily, Mary Jane (ed.) 2007. Understanding Youth. Perspectives, Identities & Practices. London: Sage.

sekä yksi seuraavista:

3. Helve, Helena & Bynner, John (ed.) 2007. Youth and Social Capital. London: Tufnell Press.

4. Walther, Andreas & du Bois-Reymond, Manuela & Biggart, Andy
(eds.) 2006. Participation in Transition: Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang.

5. Archer, Louise & Hollingworth, Sumi & Mendick, Heather
2010. Urban Youth and Schooling: The Experiences and Identities of Educationally 'at Risk' Young People. Berkshire, England: Open University Press.

Huom! Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisen teoksen tenttiminen tai uusiminen ole mahdollista.