x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILS1C Mannermaisen filosofian avaintekstejä: Jean-Luc Nancy ja Singulaarinen pluraalinen oleminen 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jean-Luc Nancyn 'Être singulier pluriel' (Paris: Galilée, 1996), englanniksi 'Being Singular Plural' (Stanford: Stanford University Press, 2000) (kirjaa ei ole suomennettu), on yksi ns. mannermaisen nykyfilosofian, voisi sanoa "postfenomenologisen ontologian" avainteoksia. Nancy esittää kirjassaan vastaväitteen Heideggerin tavalle ajatella olemista (Sein) ja ihmisen olemista (Dasein), ja samalla myös merkittävälle metafysiikan perinteelle, jota Heidegger "destruktiostaan" huolimatta jatkaa. Nancyn mukaan oleminen ei ole yksi, vaan on lähdettävä vakavasti siitä, että olevia on monia. Vastaavasti olemista ajatteleva olento ei ole alkuperäisimmillään yksin vaan yhdessä (Dasein on Mitsein, être-là on être-avec).

Opintojakson tarkoityksena on perehtyä Nancyn ajatteluun lukemalla kirja, seuraamalla kollokviota, jossa asiantuntijat käsittelevät kirjaa, sekä kirjoittamalla siitä n. 10 sivua pitkä essee.

Yleiskuvaus

Opintojakson ytimenä on Nancyn teoksen 'Being Singular Plural' lukeminen itsenäisesti ja esseen kirjoittaminen siitä.

Opintojaksoon kuuluu myös

- johdantoluento 12.9. klo 12-14, jolla kirja alustavasti esitellään ja kontekstualisoidaan, sekä

- päivän kestävä kollokvio "Jean-Luc Nancy ja Singulaarinen pluraalinen oleminen", 11.lokakuuta , jossa suomalaiset asiantuntijat esittelevät kirjan eri puolia. Puhujiksi ovat tällä erää lupautuneet: Esa Kirkkopelto, Martta Heikkilä, Sami Santanen, Jussi Backman, Mika Elo, Eeva Puumala, Anna Tuomikoski, Janne Seppänen, Marko Gylén. Esseessä tulee reflektoida myös kollokvion antia.

- kollokvion jälkipuinti to 25.10. klo 12 –14

Esseen viimeinen palautuspäivä 14.12., palautus sähköposteitse Susanna.E.Lindberg@uta. fi

Opintojaksolla voi suorittaa 4 op yhdestä seuraavista kohdista:

- FILA7 Metafysiikka ja ontologia (4 op)

- FILS1a Moderni ja nykyajan filosofia

- FILS1c Metafysiikka ja mielen filosofia

Opettajat

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 12.9.2012 klo 12-14, Pinni A1081, HUOM. Muuttunut AIKA ja PAIKKA!
Jälkipuinti
To 25.10.2012 klo 12-14, Päätalo A2a
Seminaari 8 tuntia
To 11.10.2012 klo 10-18, Linna K113
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jean-Luc Nancy: Être singulier pluriel (Paris: Galilée, 1996), englanniksi Being Singular Plural (Stanford: Stanford University Press, 2000)

  • Vapaaehtoisesti voi lukea lisäksi esim. Nancy: Le sens du monde. (Paris: Galilée, 1993), engl. käännös The Sense of the World (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998) tai Nancy: Une Pensée finie (Paris: Galilée, 1990), engl. käännös  A Finite Thinking (Stanford: Stanford University Press, 2003).
  • Lisätietoa ja kommentaarikirjallisuutta voi etsiä internet encyclopedia of philosophy-sivustolta tai filosofia-fi -portaalista  (http://filosofia.fi/node/4560).