x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP5 Ryhmän ohjauksen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämystä ryhmätyön teoreettisista perusteista sekä valmiuksia ryhmänohjauksen perustaitoihin.

NTYOP5K Ryhmän ohjauksen perusteet/kirjallisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ryhmätyön ja ryhmän ohjauksen teoreettisiin perusteisiin.

NTYOP5H Ryhmän ohjauksen perusteet/harjoitukset: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ryhmänohjauksen perustaitoihin.

Yleiskuvaus

Ryhmän ohjauksen perusteet koostuu kahdesta opintojaksosta: NTYOP5K ja NTYOP5H.

Kirjallisuus 3 op ja harjoitukset 2 op. HUOM! Kirjallisuus tulee suorittaa ennen harjoituksia!

Opettajat

Helena Saarnisto, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 19.2.2013
Itsenäinen työskentely 52 tuntia
Harjoitukset 28 tuntia
Opetus
Ti 8.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 16-20, Linna Ls K110

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Huom! Kirjallisuus suoritetaan (sähköisenä tenttinä) ennen harjoituksiin osallistumista.

1. Niemistö, Raimo 1998 tai uudempi painos. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Kirja tavoitteellisen ryhmän kehittymisestä teorian käsittein ja käytännön esimerkein. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia.

2. Aitolehti, Sirkku & Silvola, Kirsti (toim.) 2008. Suhteiden näyttämöt: näkökulmia psykodraamaan. Helsinki: Duodecim, Otava.

3.
Harinen, Päivi & Heikura, Mari & Lehmus, Heikki & Vallisto, Matias 2008.Tappelua takapenkillä: kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Juvenes.

4. Raatikainen, Mari (toim.) 2007. Ryhmästä enemmän. Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Helsinki: Suomen mielenterveysseura.

Lisätiedot

Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

HUOM! Opintojakso löytyy sähköisestä tenttipalvelusta Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön alta kohdasta Yksikön muut tentit