x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP3 Erityisnuorisotyö (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys riskiolosuhteissa elävien nuorten kanssa tehtävän nuorisotyön taustateorioista, ammattikäytännöistä ja tutkimuksesta.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään kohdennetun/erityisnuorisotyön lähestymistapoihin ja viitekehykseen, työtä koskevaan tutkimustietoon sekä keskeisiin työmuotoihin: etsivä kenttätyö nuorten parissa, elämäkertatyö nuorten auttamisen välineenä, matalan kynnyksen palvelut, ammatillisuus kenttätyössä.

Opettajat

Juha Nieminen, Vastaava opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2013 – 22.2.2013
Luento-opetus 27 tuntia
Luennot
Pe 11.1.2013 - 18.1.2013 viikoittain klo 9-12, Linnan luentosali K112
Ma 21.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-19, Linnan luentosali K112
Pe 22.2.2013 klo 9-12, Linnan luentosali K112, Kirjatentti/ryhmätentti
Pe 15.3.2013 klo 9-12, Linnan luentosali K112, Kirjatentin uusinta/ryhmätentti
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 102 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (toim.) 2004. Puhua vastaan ja vaieta - neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Mikäli tämä teos on suoritettu jossain muussa opintojaksossa, tentitään seuraava:
Sennett, Richard
2007.Uuden kapitalismin kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

2. Takala Marjatta (toim.) 2010. Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Gaudeamus.

3. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. Kirjasta suoritetaan opettajan erikseen ilmoittamat artikkelit.

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja + kertauskuulustelu.