x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP2 Nuorisotutkimuksen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisotutkimusta monitieteisenä tutkimusalana, omaa perustiedot nuorisotutkimuksen historiasta ja kehityksestä sekä on tutustunut alustavasti nuorisotutkimuksen menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi.

Opintojaksolla käsitellään nuorisotutkimuksen tieteenfilosofista ja menetelmällistä kehitystä monitieteisenä tutkimusalana sekä perehdytään tämänhetkisen nuorisotutkimuksen tematiikkaan eri tieteenaloilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Jaksolla myös pohditaan nuorisotutkimuksen merkitystä nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.
Jaksoon sisältyvä kirjallisuus suoritetaan verkkotehtävinä.

Opettajat

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja
Elna.Hirvonen[ät]uta.fi

Opetus

19.9.2012 – 14.12.2012
Ryhmätyöskentely 25 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 110 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Puuronen, Vesa 2006. Nuorisotutkimus. Tampere: Vastapaino.

2. Wilska, Terhi-Anna & Lähteenmaa, Jaana (toim.) 2006. Kultainen nuoruus. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Verkkojulkaisusarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto.

3. France, Alan 2007. Understanding Youth in Late Modernity. Maidenhead: Open University Press. (myös verkkojulkaisuna) TAI
Helve, Helena & Holm, Gunilla
2005. Contemporary Youth Research, Local Expressions and Global Connections. Aldershot: Ashgate co.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut jakson NTYOP2B erillisenä kirjatenttinä ennen jakson NTYOP2 suorittamista, se otetaan huomioon jaksoa NTYOP2 suoritettaessa.