x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP9 Kandidaatintutkielma ja seminaari (AYO, lähiopetus, Pori) 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot
Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida tieteellistä tietoa
Opiskelija osaa asettaa tutkimusongelman sekä valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet
Opiskelija osaa raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden
Opiskelija osaa tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin peruskäytännöt
Opiskelija osaa tiedonhankinnan perustaidot
Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä
Opiskelija harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen
Opiskelija omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi
Opiskelija osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelija osoittaa kypsyytensä itsenäiseen työskentelyyn ja kykynsä laatia tutkielma hyvällä suomen tai ruotsin kielellä.

Yleiskuvaus

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opettajat

Opetus

13.9.2012 – 27.9.2012
Seminaari 48 tuntia
To 13.9.2012 - 27.9.2012 joka toinen viikko klo 14-16, luokka 103, Kokoontumiset syyslukukauden I periodilla vkot 37 (13.9.) ja 39 (27.9.), Muut tapaamiset sovitaan erikseen.