x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.6 Musiikintutkimus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikin- ja tanssintutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset tutkimussuuntaukset. Hän ymmärtää musiikkiin ja tanssiin liittyvien ilmiöiden laaja-alaisuuden ja osaa yhdistää ne historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin.

Yleiskuvaus

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Päiväopetusta.

Opintojaksossa tutustutaan musiikin- ja tanssintutkimuksen peruskäsitteisiin ja tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin. Lisäksi pohditaan musiikillisen tiedon erityisluonnetta sekä musiikintutkimuksen nivoutumista muihin tieteenaloihin.

Opettajat

Opetus

22.10.2012 – 4.3.2013
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 4.3.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalon luentosali D14 (Kalevantie 4)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lukupiiri:

Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.) (2003) Johdatus musiikintutkimukseen. Vaasa: Suomen musiikkitieteellinen seura.

Saarikoski (toim.) (2003) Tanssi, tanssi. Kulttuureja, tulkintoja. Tietolipas 186. Helsinki: SKS.

Aho & Kärjä (toim.) (2007) Populaarimusiikin tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Kirjatenttiin tai esseeseen valitaan noin 400 sivua seuraavista:

Myers (ed.) (1992)  Ethnomusicology: An Introduction. London: Macmillan.

Malnig (ed.) (2009) Ballroom, Boogie, Shimmy, Shake A Social and Popular Dance. University of Illinois Press.

Inka Välipakka (toim.) (2006) Musiikin Suunta. Kysymyksiä tanssintutkimukselle.

Keil & Feld (1994) Music Grooves.

Negus (1996) Popular Music in Theory. Polity Press.

Järviluoma & Kurkela (toim.) (1991) Musiikin suunta. Äänimaiseman tutkimus. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, (julkaisu on lehti).

Järviluoma, Koivumäki, Kytö & Uimonen (2006) Sata suomalaista äänimaisemaa. Helsinki:SKS.

Lisätiedot

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.