x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.3 Sosiologia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologista ajattelua ja tieteenalan peruskäsitteitä sekä keskeisimpiä teoriaperinteitä. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja käydä tieteellistä keskustelua.

Yleiskuvaus

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Luentosarja (2 op) ja kirjallisuus (3 op)

Opettajat

Ari Rasimus, Vastaava opettaja

Opetus

29.11.2012 – 14.2.2013
Luento-opetus
Luennot
To 29.11.2012 klo 18.00-20.00, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
To 13.12.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B 1097
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Luentotentit (tentteihin ei tarvitse ilmoittautua)
To 21.2.2013 klo 17-19, Pinni B:n luentosali B1096
To 14.3.2013 klo 17-19, Pinni A:n Paavo Koli-sali
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjatenttiin valitaan kaksi kirjaa seuraavista:

Erola (toim.) (2010) Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus.

Jokinen & Saaristo (2006) Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro Oy.

Kettunen (2008) Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino.

Lempiäinen (2003) Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Tampere: Vastapaino.