x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta ja sosiaalipoliittisten järjestelmien muuttumisesta. Opiskelija tutustuu sosiaalipolitiikan teoreettisiin jäsennyksiin, keskeisiin osa-alueisiin ja tunnistaa ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija osaa toimia ryhmässä, perustella kantojaan ja käyttää tieteellistä tietoa sosiaalipoliittisen ajattelun ja maailmankuvan rakentamisessa.

Yleiskuvaus

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikalle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa. Opiskelija saa perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta, ajankohtaisista keskusteluista, keskeisistä käsitteistä ja tavoista ratkaista sosiaalipoliittisia ongelmia ja kysymyksiä.

Opettajat

Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Opettaja
Mikko Perkiö, Opettaja
Lina van Aerschot, Opettaja

Opetus

31.10.2012 – 13.2.2013
Luento-opetus
Opetus järjestetään seuraavasti:
Ke 31.10.2012 klo 16.30-20.15, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 16.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 30.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 13.2.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Palola & Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka: Hukassa vai uuden jäljillä?. Helsinki: THL. Teos on saatavilla osoitteessa:

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/970d363e-9edf-4b54-a76e-446b81ed34b5

JA

Anttonen & Sipilä (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

JA

Kangas (2006) Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa. Teoksessa Kangas & Paavonen (toim.) Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. osa.  Helsinki: Edita, sivut 190-366 TAI Sulkunen, Lähteenmäki & Korppi-Tommola (2006) Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta. Helsinki: Edita.

Lisätiedot

Luennot ja/tai lukupiiri

luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Kurssille tulijoille suositellaan tutustumista ennen kurssia Amurin työläismuseokortteliin. Tampereen päivänä su 30.9. se on maksutonta.

http://www.tampere.fi/tampereinfo/tapahtumat/tampereenpaiva/ohjelma.html