x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2220 Molekulaarinen bioteknologia 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa ja yhdistellä luovasti molekulaarisen bioteknologian keinoja bioteknisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Toisin sanoen opiskelija hallitsee teoreettisella tasolla geenien siirron ja muokkauksen perusteet. Opiskelija osaa tehdä ja suunnitella geenimutaatioita esim. in silico.
Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt pro- ja eukaryoottisolujen ominaisuuksiin toimia heterologisten proteiinien tuottajina ja bioteknologian tarjoamiin ratkaisuuihin eri palvelu- ja tuotantosektoreilla mm. terveydenhuollossa, ympäristönhoidossa, elintarviketeknologiassa ja prosessiteknologiassa sekä bioalaa palvelevassa laitekehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Torkkeli, Vastaava opettaja
Matti Karp, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2013 – 19.3.2013
Luento-opetus
Luento
Ti 5.2.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 14.15-17.00
To 7.2.2013 - 7.3.2013 viikoittain klo 14.15-17.00
Tentti
Ke 13.3.2013, Joko 13.3.2013 tai 19.3.2013