x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yliopiston seminaarikäytännöt ja opiskelutavat sekä ymmärtää tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Hän tunnistaa ja jäsentää sosiaalitieteellisiä ilmiöitä ohjatusti. Seminaarin jälkeen opiskelija hahmottaa sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita ja tietää tieteellisen tekstin peruspiirteet. Hän osaa toimia ryhmässä.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista, luentojen välillä tehtävistä itsenäisistä harjoituksista sekä itsenäisestä esseestä.

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja

Opetus

2.10.2012 – 5.2.2013
Luento-opetus
Opetuksen ajankohdat:
Ti 2.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 9.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 23.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 6.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 22.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11 (Kalevantie 4)
Ti 5.2.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Alasuutari  (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus.

2. Kuula (2006) Tutkimusetiikka. Vastapaino.

3. Kinnunen & Löytty (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino.