x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I (AYO, monimuoto-opinnot, Tre) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta ja osaa nimetä ja luokitella peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa nimetä keskeiset neuroanatomiset rakenteet ja selittää keskeisiä neurofysiologisia prosesseja ja aistijärjestelmien toimintaa. Opiskelija osaa analysoida havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Laura Pönkänen, Vastaava opettaja

Opetus

23.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä reaaliaikasena myös netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Ke 24.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
To 25.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 31.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Tentti
To 8.11.2012 klo 17.00-21.00, Päätalo luentosali D10b (Kalevantie 4), Luennot ja kirjallisuus
Ma 10.12.2012 klo 17.00-21.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5), Luennot ja kirjallisuus
Ma 21.1.2013, Tammikuun yleisenä tenttipäivänä on vielä mahdollista tenttiä luentoja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Ashcraft & Radvansky, Cognition: International Edition, 5/E. Pearson Higher Education 2010, luvut 1-4.

2. Kolb & Whishaw, Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers 2008, luvut 1-10.

Lisätiedot

Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

HUOM! Tammikuun yleisenä tenttipäivänä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta, muina tenttipäivinä vain kirjallisuutta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.