x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, Tre) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kehityksellisiä ilmiöitä ja esittää yhteenvetoja kehityksen keskeisistä osa-alueista ja vaiheista. Opiskelija osaa kuvata kehityspsykologian teoreettiset viitekehykset ja pystyy vertailemaan niiden teoreettisia lähtökohtia.

Yleiskuvaus

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Vierikko Elina, Vastaava opettaja

Opetus

19.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Aloitusluento ja 1. luento (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä/myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5), Tampereen aloitusluento klo 16.30-18 sekä 1. luento klo 18.15-19.45
Luennot (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin myös tallenteena)
To 27.9.2012 klo 10.15-11.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ti 2.10.2012 klo 10.15-11.45, Linnan Väinö Linna-sali
Tentti
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, Pinni B:n luentosali B1100 (Kanslerinrinne 1), Luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5), Luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Siegler, DeLoache & Eisenberg, How children develop. Worth Publishers 2006 tai 2010, luvut 1, 3-7, 9-14, 16.

2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006, s. 160-262.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.
Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.