x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteenalansa teorioita ja lähestymistapoja itsenäisesti valitsemansa tutkimusongelman ratkaisemiseen ja hallitsee itsenäisen tieteellisen työskentelyn.

Opettajat

Juha Vartola, Vastaava opettaja
Risto Harisalo, Vastaava opettaja
Klaus af Ursin, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 30 tuntia
Juha Vartolan ryhmä
Ke 16.1.2013 klo 14-16, A4014
Risto Harisalo ryhmä
Ti 15.1.2013 - 28.5.2013 viikoittain klo 9-11, A 4020
Klaus af Ursin
To 17.1.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-16, A4014