x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS11 Muu valinnainen kurssi - Mielenterveyden sosiaalipsykologiaa 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mielenterveysongelmien tieteellisen perussanaston merkityssisältöineen ja osaa soveltaa sitä käytännön työssä ja tutkimustyössä. Kurssin suoritettuaan hän tuntee psykososiaalisen pahoinvoinnin keskeisimmät nykyiset ilmenemismuodot erityispiirteineen ja niiden sosiaalisen kontekstisidonnaisuuden sekä teoreettiset tulkintamallit.

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Lisätiedot

Kurssin järjestää sosiaalipsykologian oppiaine. Jaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2012-2013.