x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA2 Elämänkulku ja sosiaalityö (AYO, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee elämänkulkuajattelun keskeiset sosiologiset ja psykologiset jäsennykset sekä hahmottaa sosiaalityön roolin hyvinvoinnin turvaamisessa ja elämänkulkuun liittyvien ongelmatilanteiden hoitamisessa lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön toimintakäytännöissä.

Yleiskuvaus

Luentoseminaari (2 op) ja kirjallinen tentti (3 op)

Tai

Kirjallinen tentti 5 op kevätlukukaudella 2013 (tentitään alla mainitut neljä kirjaa)

Luentoseminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita

Maksu

50 euroa

Opettajat

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Vierailija 8 t, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 16 tuntia
Seminaari
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 16.00-18.00, luokka 107, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 C

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Green, Lorraine 2010.  Understanding the Life Course. Sociological and Psychological Perspectives. Cambridge: Polity Press.

2. Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.) 2008. Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.

4. Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.) 2007. Vanhuus ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätiedot

HUOM! Sosionomi (amk) tutkinnon suorittanut saa tästä opintojaksosta korvaavuuden, joten hänen ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle, ellei halua osallistua opintojaksolle korvaavuudesta huolimatta. (Korvaava suoritus viedään opintosuoritusrekisteriin siinä vaiheessa, kun opiskelija opiskelee tutkinto-opiskelijana yliopistossa tai avoimessa yliopistossa koko sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa)

Yleiset tenttipäivät kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa