x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIS35 Asiakirjatiedon arvonmääritys ja säilyttäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa ja osaa kuvailla arvonmäärityksen ja seulonnan teorioita, periaatteita ja koulukuntia sekä
historiallisissa että kansainvälisissä konteksteissa
-osaa selittää ja vertailla asiakirjatiedon arvioinnin, arvonmäärityksen ja seulonnan merkityksiä eri
toimintaympäristöissä
-osaa arvioida ja suhteuttaa asiakirja-aineiston pitkäaikaissäilyttämisen problematiikkaa
-osaa perustella säilytysaikasuunnittelun välttämättömyyttä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sari Mäkinen, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

20.3.2013 – 8.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 20.3.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 13-16, Päätalo ls A32 ja PinniB ls3107, Maaliskuun luennot päätalolla, loput PinniB:ssä.

Arviointi

Numerolla 1-5.