x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet (AYO, Pori) - STPA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot kunnallishallinnon rakenteesta ja toiminnasta, kunnan ja valtion suhteista sekä kunnallisesta sosiaalipolitiikasta ja sosiaalitoimen johtamisesta.

Sisältö: Kirjallisuus, jossa opiskelija tutustuu kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan, kunnallispoliittiseen järjestelmään, kunnan tehtäviin, talouteen, toimintaympäristön muutokseen, kunnan sosiaali- ja terveyshuollon ohjaukseen sekä sosiaalitoimen johtamiseen.

Yleiskuvaus

Kirjallinen tentti kevätlukukaudella 2013, tenttipäivät ilmoitettu kohdassa lisätiedot

.

Maksu

50 euroa

Opettajat

Heli Valokivi, Vastaava opettaja

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

1. Korhonen, Sirpa & Merisalo, Maria (toim.) 2008. Toimiva kunta. Helsinki: FCG Efeko Oy.

2. Oulasvirta, Lasse & Ohtonen, Jukka & Stenvall, Jari 2002. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
JA
em. teoksen liiteraportti, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus tasapainoista ratkaisua etsimässä.

3. Kananoja, Aulikki & Jokiranta, Harri & Niiranen, Vuokko 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

4. Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

Lisätiedot

Yleiset tenttipäivät kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa