x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPP3 Globaali, lokaali, ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (AYO, lähiopetus, Pori) - 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalityön yhteisöllisenä, paikallisena ja globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä sekä yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan ja erilaisia yhteisöissä toteutettavia sosiaalityön työmuotoja.

STPP3A Yhteisölliset voimavarat 3op : Opiskelija tuntee yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan sekä erilaiset yhteisöissä toteutettavan sosiaalityön työmuodot ja menetelmät.

STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op: Opiskelija hahmottaa sosiaalityötä sekä paikallisena että globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä, ja ymmärtää minkälaiseen sosiaalityön traditioon hän itse kiinnittyy.

Yleiskuvaus

Tutkivan oppimisen seminaari ja oppimispäiväkirja/essee (Tutkivan oppimisen seminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita)

TAI

Kirjallinen tentti slk 2012-slk2013 (syksyn-12 ja kevään -13 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot). STTP3A ja STTP3B voi tenttiä erikseen. 

Opettajat

Heli Valokivi, Opettaja

Opetus

Seminaari 24 tuntia
16.1.2013 - 17.4.2013
Ke 16.1.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385, Pienryhmä tila sijaitsee Pohjoisranta 11 C, 3.krs.
Ke 30.1.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 6.2.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 20.2.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 13.3.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 27.3.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 3.4.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 17.4.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385

Oppimateriaalit

STTP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op/kirjallinen tentti

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community work in the Nordic countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

 

STTP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op/kirjallinen tentti:

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013:ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa