x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP1 Nuorisotyön perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotyön tiedeperustasta ja keskeisestä käsitteistöstä sekä kokonaiskuva nuorisotyön kehityksestä, painopistealueista ja nykyisistä työmuodoista.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään nuorisotyön tiedeperustaa ja keskeistä käsitteistöä. Käydään läpi nuorisotyön kehitystä, rakenteita, keskeisiä painopistealueita ja työmuotoja sekä tutustutaan nuorisotyön historiaan, nuorisopoliittiseen keskusteluun ja nuoruuteen lähi- ja verkko-opetuksen sekä alan kirjallisuuden avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Opettajat

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja
Elna.Hirvonen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 10.9.2012 - 17.9.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109 (Kalevantie 5)
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109
Ma 29.10.2012 - 5.11.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109
Pienryhmäopetus 10 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 95 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus suoritetaan verkkotehtävinä:

1. Nieminen, Juha 1995. Nuorisossa tulevaisuus, suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Lasten keskus. Erikseen sovittavin osin.

2. Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. Osat II ja III.

Lisätiedot

Osallistuminen verkko-opetukseen + osallistuminen kontaktiopetukseen + luento- / oppimispäiväkirja.