x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO5 Kouluterveyden ja hyvinvoinnin tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kouluterveyden keskeistä tutkimusta ja analysoida niihin liittyviä haasteita ja kehittämistehtäviä.

Opettajat

Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Blair et al. 2010. Child Public Health (2nd edition), Oxford University Press. Luku 3.

McQueen D.V, Jones C.M (toim.). Global perspectives on health promotion effectiveness. Luku 8. Leger, KOlbe, lee, McCall & Ýoung. School Health Promotion. Achievements, Challenges and Priorities. Elektroninen aineisto.

Nuorten hyvin - ja pahoinvointi. Konsensuskokous 2010. Duodecim. Elektroninen aineisto.

Kämppi K, Välimaa R, Ojala K, Tynjälä J, Haapasalo I, Villberg J & Kannas L. 2012. Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010. WHO koululaistutkimus (HBSC-study). Koulutuksen seurantaraportit 2012:8. Elektroninen aineisto.

Rimpelä M, Berbnelius V (toim.) Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. MetrOP-tutkimus 2010 - 2013. Elektroninen aineisto.

Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Jakso on tentittävissä 29.11. yksikön yleisenä tenttipäivänä sekä kevään 2013 aikana.