x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS5 Aikuisten arviointi ja neuropsykologinen tutkiminen 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA A: Opiskelija tuntee tärkeimpiä Suomessa käytössä olevia työikäisten ja iäkkäiden psyykkisen tilan ja työkyvyn arviointimenetelmiä ja testejä sekä osaa käyttää joitakin niistä ohjatusti asiakastyössä. Opiskelija osaa laatia kirjallisen lausunnon.

OSA B: Opiskelija tuntee tärkeimpiä Suomessa käytössä olevia työikäisten ja iäkkäiden neuropsykologisia arviointimenetelmiä ja testejä sekä osaa käyttää joitakin niistä ohjatusti asiakastyössä. Opiskelija osaa laatia neuropsykologisen lausunnon.

Opettajat

Mervi Jehkonen, Vastaava opettaja
Jani Kettunen, Opettaja
Eija Rosti-Otajärvi, Opettaja
Tiia Saunamäki, Opettaja

Opetus

7.1.2013 – 18.4.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot (Kettunen)
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 16-18, Linna 4013
Luento (Jehkonen)
Ti 19.3.2013 klo 9-13, Linna 4013
Pienryhmäopetus 17 tuntia
Ryhmä A1 (Rosti-Otajärvi)
Ma 7.1.2013 - 4.2.2013 viikoittain klo 15-16.30, Linna 4048
Ryhmä A2 (Rosti-Otajärvi)
Ma 7.1.2013 - 4.2.2013 viikoittain klo 17-18.30, Linna 4048
Ryhmä A3 (Jehkonen)
Ti 8.1.2013 - 5.2.2013 viikoittain klo 13-15, Linna 4048
Ryhmä A4 (Saunamäki)
Ke 9.1.2013 - 6.2.2013 viikoittain klo 15-17, Linna 4048
Ryhmä B1 (Rosti-Otajärvi)
Ma 4.3.2013 - 11.3.2013 viikoittain klo 15.15-17.45, Linna 4048
Ma 15.4.2013 klo 15.15-17.45, Linna 4048
Ryhmä B3 (Jehkonen)
Ti 5.3.2013 - 12.3.2013 viikoittain klo 13.00-15.30, Linna 4048
Ti 16.4.2013 klo 13.00-15.30, Linna 4048
Ryhmä B4 (Saunamäki)
Ke 6.3.2013 - 13.3.2013 viikoittain klo 15.15-17.45, Linna 4048
Ke 17.4.2013 klo 15.15-17.45, Linna 4048
Ryhmä B2 (Rosti-Otajärvi) - RYHMÄ EI TOTEUDU

Lisätiedot

Opetus-kohdassa mainitut tuntimäärät koostuvat seuraavista osista:

Luento-opetus: Osa A, 12 tuntia + Osa B, 4 tuntia
Pienryhmäopetus: Osa A, 8 tuntia + Osa B, 9 tuntia

19.12.12: Suunnitellut ryhmät A2 ja B2 eivät toteudu.