x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveystiedon merkityksen osana laajempaa koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä
- tietää, mikä merkitys yhteisöllisyydellä on oppimistulosten ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää sitä
- osaa määritellä koulukiusaamisen ilmiönä, tietää mahdollisuuksista ennaltaehkäistä sitä ja puuttua siihen ja rohkaistuu toimimaan koulukiusaamisen estämiseksi kouluympäristössä
- tuntee perusopetuksen laatukriteerit oppimisympäristön turvallisuudesta ja tietää, miten turvallisuusasioita käytännön tasolla kouluissa hoidetaan
- tuntee käsitteen nuorten turvataidot ja tietää, miten niitä lisätään
- tuntee nuorten mielenterveyden ongelmien epidemiologiaa ja tietää, miten mielenterveysasioista puhutaan ja tunnetaitoja opetetaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
- osaa kuvata turvallisuuskasvatus- osion terveystieto-oppiaineessa: sen lähtökohdat, tavoitteet ja keskeiset aihealueet
- osaa pohtia puuttumisen etiikkaa
- on kokeillut puheeksiottamista oppimistilanteessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2013 – 8.3.2013
Luento-opetus
Ti 5.2.2013 klo 10.00-16.00, Ylähylly
Ti 12.2.2013 klo 10.00-16.00, Ylähylly
Ti 19.2.2013 klo 10.00-16.00, T-rak, luentosali
Ti 19.3.2013 klo 10.00-16.00, Ylähylly
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Tentti sovitaan ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.