x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkielman tehtyään opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa etsiä tieteellistä tietoa ja suhteuttaa tutkimustuloksia toisiinsa, luoda ja rajata tutkimuskysymyksiä, soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseen ja laatia pienimuotoisen tutkimusraportin. Opiskelija osaa myös ryhmätilanteessa esitellä tutkimustuloksia sekä arvioida ja kommentoida toisen tekemää tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jallu Lindblom, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 17.5.2013

Lisätiedot