x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHPA22 Tiede, teknologia ja yhteiskunta - Harjoitukset ja analyysitehtävät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteentutkimuksen sekä teknologian yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelijalla on tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen keskeisten käsitteiden, tutkimussuuntausten ja menetelmien tuntemus ja sekä kyky soveltaa niitä eri yhteiskunnallisiin ilmiöalueisiin.

Opettajat

Marja Alastalo/Tasti, Vastaava opettaja