x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet ja ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.Opiskelija hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta. Opiskelija pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
Sari Fröjd, Vastaava opettaja
Tapio Kirsi, Vastaava opettaja
Clas-Håkan Nygård, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Ryhmätyöskentely
Ma 11.3.2013 klo 9-16, T-rak luentosali
Ma 18.3.2013 klo 14.30-16, T-rak. tilat, opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
To 21.3.2013 klo 9-16, T-rak luentosali
Ma 25.3.2013 klo 9-16, T-rak luentosali
Ti 26.3.2013 klo 12.30-14, T-rak, opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
Ti 9.4.2013 klo 9-16, T-rak, luentosali
To 18.4.2013 klo 9-16, T-rak, luentosali
Ti 7.5.2013 klo 9.00-16.00, T-rak luentosali, Konferenssi
Kirjatentti
Pe 15.3.2013 klo 10.00-12.00, B-rak, pieni luentosali, Alkutentti
Pe 22.3.2013 klo 12.00-14, T-rak.,luentosali, alkutentin uusinta
Ma 13.5.2013 klo 9.00-12.00, T-rak luentosali, Lopputentti
To 6.6.2013 klo 12.00-16, T-rak., ls., Lopputentin uusinta

Lisätiedot

Alkutentin kirjallisuus:

Nutbeam-Harris -Wise Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill 2010. (kokonaan alkutenttiin)

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs; an intervention mapping approach. Jossey-Bass. (sivut 1-80). (Myös verkkojulkaisuna).

Osallistuminen kontaktiopetuksiin on pakollista.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.Seuraava toteutus on keväällä 2015.