x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Opettaja
Lehtori Katja Joronen, Opettaja

Opetus

20.3.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus
Ke 20.3.2013 klo 12-16, ls A211
Seminaari
Ke 24.4.2013 klo 9-16, rh b342/rh c333
To 25.4.2013 klo 9-16, rh B342/rh A308