x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS17S Talouselämän käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talouselämän käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää talouselämän tekstejä saksasta suomeen ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää talouselämän termien ja ilmausten roolin talouselämän käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termivastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Mäntynen, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2012 – 30.11.2012
Pienryhmäopetus
Pe 7.9.2012 - 5.10.2012 joka toinen viikko klo 8.30-12.00, Päätalo ML 5
Pe 26.10.2012 klo 8.30-12.00, Pinni B 4114
Pe 2.11.2012 klo 8.30-12.00, Pinni B 4114
Pe 16.11.2012 klo 8.30-12.00, Pinni B 4114
Pe 30.11.2012 klo 8.30-12.00, Pinni B 4114