x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS15S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lain ja hallinnon käännösviestinnän toimintakentän sekä erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää lain ja hallinnon alan tekstejä saksasta suomeen ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää lain ja hallinnon alan termien ja ilmausten roolin lain ja hallinnon käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termivastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Satu Hirvikoski, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 28 tuntia
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, I-periodi: Pinni A2088 (ks. poikkeus!); 2-periodi: Pinni A3098
Poikkeukset:
11.10.2012 , Pinni B3117
4.12.2012 klo 10 –12 , Pinni B3108