x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS18S Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talouselämän käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää talouselämän tekstejä suomesta saksaan ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää talouselämän termien ja ilmausten roolin talouselämän käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termivastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Dinah Krenzler-Behm, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 7.5.2013
Pienryhmäopetus 28 tuntia
Ti 8.1.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B3112