x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (AYO, lähiopetus, Pori) - Osallistuminen opetukseen (luentoseminaari ja kirjallisuus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen. Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettisiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija pystyy pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Opettajat

Suvi Krok, Opettaja

Opetus

Seminaari 24 tuntia
24.10.2012 - 17.4.2013
Ke 24.10.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 31.10.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 14.11.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 28.11.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 16.1.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 23.1.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 6.2.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 20.2.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 13.3.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 27.3.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 10.4.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 17.4.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385, Pienryhmä tila sijaitsee Pohjoisranta 11 C, 3.krs.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet: Ryhmätenteissä ja esseen arvioinnissa otetaan huomioon se, miten kirjoittaja osaa reflektoida omaa arvomaailmaansa ja tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja eri arvomaailmojen eroja.

Oppimateriaalit

1. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka 2005. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles 2004. International Federation of Social Workers.

4. Muu luentoseminaarissa osoitettu kirjallisuus

Lisätiedot

Aloitusluennot, luentoseminaari ja kirjallisuus.

Seminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita.