x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPP1 Sosiaalityön perusteet (AYO, lähiopetus, Pori) - STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

Yleiskuvaus

Luennot ja oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti slk2012-slk2013 (syksyn-12 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot)

Luennoille osallistuu myös Porin yliopistokeskuksentutkinto-opiskelijoita.

Opettajat

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Vierailija 2 , Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
4.9.2012 - 30.10.2012
Ti 4.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 11.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 18.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 2.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 9.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103, Luokka sijaitsee Pohjoisranta 11 C ,1 krs.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jos suorittaa jakson tenttinä, tentitään seuraava kirjallisuus:

1. Juhila, Kirsi  2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma.  Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

Lisätiedot


Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa